ENBG
 
Нашата фирма

 

// основаване

ЕТ ЯНИЦА -1994г.

2005г. фирмата се преобразува в МАСТЕР ООД

 

// управител

инж. Валентин Якимов

 
Контакти

//централен офис и магазин

гр. Русе
бул. Липник 123
тел: 0885 16 18 11
тел: 0885 18 90 14
ruse@master-bg.com

 

 

 

 
 

НОВИНИ

15.05.2020

 

 

Документация по процедура с публична покана за избор на изпълнител/и за закупуване на:

Хидравлична гилотина - 1 брой

Хидравличен абкант - 1 брой

Хоризонтален струг - 1 брой

Вертикална 5-осна фреза - 1 брой

 

Може да изтеглите документацията от ТУК 

 

14.02.2020

"МАСТЕР" ООД e с предмет на дейност „Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде“ с код по КИД-2008 – 28.29, и е специализиран в производството на машини с общо предназначение.

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, и да разшири позициите си на национални и международни пазари.

Предприятието експлоатира стари технологии и оборудване за осъществяване на производствените процеси, които водят до ниска производителност, високи производствени разходи, незадоволително качество на произвежданите продукти, необходимост от оптимизация на производствения процес, и липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за подобряване на производствения капацитет на предприятието, чрез инвестиции във високотехнологично производствено оборудване, а именно закупуване на 1 бр. Хидравлична гилотина (ДМА №1), 1 брой Хидравличен абкант (ДМА №2), 1 брой Хоризонтален струг (ДМА №3) и 1 брой Вертикална петосна фреза (ДМА №4), в режим регионална инвестиционна помощ, свързана с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект на Кандидата.

Очакваните резултати по проекта са свързани с подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, увеличаване експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти. Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.


Обща стойност: 623 000.00 лв., от които 370 685.00 лв. европейско и  65 415.00 лв. национално съфинансиране." 

 

 

 

 

 Възползвайте се от новия ни интерактивен каталог на произвежданите от нас пневматични цилиндри.

 

Инструкции за ползване:
Посредством падащите менюта, можете да посочите параметрите на желания пневматичен цилиндър - серия, диаметър на буталото, тип на резбата и ход на цилиндъра. След подбора на параметрите, автоматично се зарежда продуктовия код, чертеж и 3D модел на избрания цилиндър. В раздела "Технически данни" е поместена  информация относно изискванията към флуида, температурния диапазон и силата, в зависимост от налягането, при което се експлоатира цилиндъра. Допълнително можете да изберете подходящи крепежни елементи и аксесоари.

 

Може да разгледате каталога от ТУК

 

 
„МАСТЕР“ ООД успешно внедри и получи сертификат за система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 от TÜV NORD CERT GmbH.

 

 
 
 

 

 Търсим търговски представители за България. Ако за Вас представлява интерес - свържете се с нас на

e-mail: Valentin.Yakimov@master-bg.com

 

 Търсим търговски представители за Румъния. Ако за Вас представлява интерес - свържете се с нас на

e-mail: Valentin.Yakimov@master-bg.com

 

 

 

 
 
 


Информационен бюлетин

 
 
 

Търговия с:

 • пневматика и хидравлика
 • електроапаратура Н.Н.
 • електромотори
 • технически пластмаси и лепила
 • апаратура за измерване, показване и регулиране на ниво, температура, налягане, дебит
 • кабели и кабелна арматура
 • линейна техника - CNC машини и компоненти, серво и стъпкови мотори и задвижвания, линейни модули, алуминиеви профили
 • съчмено винтови двойки
 • монтажна техника
 • манипулатори
 • спирателна и регулираща апаратура 
 
 
 

Производство на:

 • пневматични и хидравлични цилиндри
 • кранови релсови системи
 • манипулатори, хващачи
 • транспортни ленти
 • машини за ориентация, подреждане, транспортиране, дозиране, опаковане на продукти
 • дидактични стендове
 • CNC системи
 
 
 

Проектиране, изпълнение и монтаж на:

 • ел. табла
 • разпределителни, контролни, управляващи

Автоматизация на технологични процеси

Инженеринг, сервиз

 • Извършва профилактика и техническа поддръжка, гаранционен, извънгаранционен сервиз и аварийно обслужване на повдигателни съоръжения и техника

 

 
 
 
 
 
design and development by